سامانه پیامک پیام رسون

پیشرفته ترین سامانه پیام کوتاه در ایران

اگر با روش های درست به بازاریابی پیامکی بپردازید، نه تنها مزاحم مشتری نیستید، بلکه برای او مفید هم خواهید بود. مطالب وبگاه ما را دنبال کنید تا از این موضوع مطلع شوید.

هم اکنون، برای مشاوره رایگان تماس بگیرید: 90000091 (شماره رایگان)

تعرفه خطوط اختصاصی پیام کوتاه

  • تعرفه های درج شده برای شماره های اختصاصی قیمت مصوب مرکز مخابرات است
  • لازم به ذکر است که 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1403) بر روی کلیه ی قیمت ها آورده شده و مالیاتی بابت خرید خطوط از کاربر دریافت نمی شود
  • خطوط اختصاصی به صورت سالیانه ارائه می شوند
  • در صورتی که نماینده ای خط جدید ثبت کند مادامی که از خدمات پیام رسون استفاده کند خط به وی تعلق دارد و هیچگونه تعرفه ای برای تمدید سالانه ی خط اختصاصی از نماینده گرفته نمی شود
تعرفه ی خطوط با پیش شماره 1000 (سفارشی)
تعداد ارقام تعرفه خط اختصاصی
خطوط 6 رقمی تماس بگیرید
خطوط 7 رقمی تماس بگیرید
خطوط 8 رقمی 47,000,000
خطوط 9 رقمی 12,560,000
خطوط 10 رقمی 8,800,000
خطوط 11 رقمی 5,200,000
خطوط 12 رقمی 4,200,000
خطوط 13 رقمی 1,800,000
خطوط 14 رقمی 1,300,000

تعرفه ی خطوط با پیش شماره 50001-50009 (سفارشی)
تعداد ارقام تعرفه خط اختصاصی
خطوط 6 رقمی تماس بگیرید
خطوط 7 رقمی تماس بگیرید
خطوط 8 رقمی 35,000,000
خطوط 9 رقمی 16,000,000
خطوط 10 رقمی 12,000,000
خطوط 11 رقمی 8,000,000
خطوط 12 رقمی 4,000,000
خطوط 13 رقمی 2,000,000
خطوط 14 رقمی 800,000
خطوط 15 رقمی 700,000

تعرفه ی خطوط با پیش شماره 50001-50009 (غیر سفارشی)
تعداد ارقام تعرفه خط اختصاصی
خطوط 6 رقمی تماس بگیرید
خطوط 7 رقمی تماس بگیرید
خطوط 8 رقمی 10,000,000
خطوط 9 رقمی 8,000,000
خطوط 10 رقمی 6,000,000
خطوط 11 رقمی 4,000,000
خطوط 12 رقمی 2,000,000
خطوط 13 رقمی 1,000,000
خطوط 14 رقمی 200,000
خطوط 15 رقمی 100,000